SADRŽAJ I USLUGE

N2 kao samostalno elektronsko izdanje, odnosno internet portal (u daljem tekstu: N2), svojim korisnicima omogućava korišćenje i pristup različitim sadržajima koji uključuju vesti, kolumne, foto-galerije, besplatne sadržaje i linkove na druge veb-sajtove. Korišćenje sadržaja omogućeno je u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Korišćenjem bilo kog dela, kao i podsajtova N2 i njegovog izdavača N2 MEDIA, smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja N2 isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

N2 zadržava pravo ukidanja i promene izgleda, sadržaja i uslova korišćenja, kao i svih servisa i podsajtova koji su sastavni deo N2, bez obaveze prethodne najave.

PREUZIMANJE SADRŽAJA

N2 polaže autorska prava na sve sopstvene sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programski kod). Sadržaj sa našeg portala koji je označen kao naš ne sme se koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka N2, ili na bilo koji način kojim se može prouzrokovati šteta N2 ili bilo kom trećem licu u skladu sa propisima.

Nije dozvoljeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribuiranje sadržaja ili bilo kog njegovog dela, bez prethodne izričite pismene saglasnosti N2.

Svako korišćenje sadržaja suprotno ovom pravilu smatra se kršenjem autorskih prava N2 ili samog autora i podložno je tužbi.

Ukoliko smatrate da smo mi povredili vaša autorska prava, molimo vas da nas o tome obavestite. Odmah ćemo razmotriti slučaj i ukoliko dokažete da je došlo do povrede, u najkraćem mogućem roku ćemo ukloniti sporni sadržaj sa našeg portala.

KOMENTARI KORISNIKA

Korisnici mogu da komentarišu vest i iznesu svoje mišljenje u pogledu objavljene vesti. Prilikom komentarisanja vesti objavljene na N2, korisnik je dužan da se pridržava propisanih pravila o komentarisanju.

Redakcija N2 koristi postmoderaciju i stoga će vaši komentari biti automatski objavljeni po postavljanju. Ukoliko smatrate da bilo koji komentar krši pravila komentarisanja N2, molimo vas da komentar prijavite na imejl info@n2.rs. Komentari ne predstavljaju stavove redakcije N2, već privatno mišljenje autora komentara. Molimo vas da vodite računa o pravopisu, dužini komentara i da komentare ne pišete velikim slovima.

Korisnicima N2 je strogo zabranjeno:

 • objavljivanje, slanje i razmena informacija koji krše postojeće nacionalno i/ili međunarodno pravo, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način;
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija kojima se podstiče diskriminacija, mržnja ili nasilje protiv lica ili grupe lica zbog njihovog pripadanja ili nepripadanja nekoj rasi, veri, naciji, etničkoj grupi, polu ili zbog njihove seksualne orijentacije;
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija koji sadrže govor mržnje, psovke, uvrede, klevetnički ili pornografski sadržaj;
 • informacije koje se odnose na eventualne greške ili na uređivačku politiku, takođe neće biti objavljene. Ukoliko želite da nam ukažete na određene propuste ili izrazite neslaganje sa uređivačkom politikom, predlažemo vam da nam se javite na imejl info@n2.rs;
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima;
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija kojima se krši pravo na privatnost bilo kog lica, kao i prikupljanje, čuvanje i objavljivanje podataka o ličnosti bilo kog lica;
 • objavljivanje, slanje i razmena informacija koji su zaštićeni autorskim pravom, žigom, poslovnom tajnom ili drugim pravom intelektualne svojine;
 • objavljivanje, slanje i razmena neželjenih sadržaja korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja, ili putem obmane;
 • svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji sadrže računarske viruse ili slične programe, napravljene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg kompjuterskog softvera i/ili hardvera i telekomunikacione opreme.

N2 zadržava pravo da u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, ukloni ili onemogući pristup bilo kom sadržaju za koji se utvrdi da predstavlja kršenje odredaba ili da je na drugi način štetan za N2.

Ne može se objaviti lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa bez pristanka lica čije reči, glas odnosno lik sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice, takođe ni bez pristanka onoga kome su namenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povređeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.

Zabranjeno je modifikovati, prilagođavati, neovlašćeno pristupati N2 ili modifikovati drugi veb-sajt na način kojim bi se treća lica mogla dovesti u zabludu o njegovoj povezanosti sa N2. Zabranjeno je postavljati, hostovati ili prenositi „netražene“ imejlove, sms poruke ili spam poruke, računarske viruse ili kodove koji imaju destruktivnu prirodu.

LINKOVI NA DRUGE VEB-SAJTOVE I YOUTUBE

N2 sadrži linkove na veb-sajtove izvan sopstvenog portala, objavljuje ih u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan sopstvenog portala. N2 objavljuje video fajlove koji su locirani na serverima YouTube.com. Video fajlovi koji su označeni kao „Related“ postavljeni su po automatizmu YouTube softvera, na koji N2 nema, niti može da ima uticaja. Samim tim, N2 nije odgovoran za sadržaje ovih video fajlova.

OGLAŠIVAČI

N2 nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na N2,  kao ni za bilo kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na stranicama N2 i izvan njih isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika, tako da N2 nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu proizašlu iz takvog poslovnog odnosa.

LIČNA, AUTORSKA I DRUGA PRAVA

Ukoliko bilo ko smatra da je sadržaj objavljen na N2 podesan da povredi lično, autorsko ili drugo pravo ili interes, može od odgovornog urednika zahtevati objavu odgovora ili ispravke, odnosno otklanjanja navodne povrede.

Obaveštenje o eventualnoj povredi, odnosno podneti odgovor ili ispravka, mora da sadrži opis, vrstu i prirodu neistinitosti, nepotpunosti ili netačnosti prenosa sadržaja, odnosno druge povrede, lokaciju (tj. URL adresu) ili druge informacije dovoljne za identifikaciju predmetnog sadržaja, kao i instrukcije za njegovo otklanjanje.

Odgovorni urednik nije dužan da objavi odgovor ili ispravku ako ona ne ispunjava zakonom predviđene uslove.

SPOLJNI SARADNICI

Korisnici koji pošalju fotografije, video snimke, pisana dela, s ciljem objavljivanja, u celosti prenose sva autorska prava na N2, koji zadržava pravo reprodukovanja i distribucije, bez naknade i bez vremenskog i prostornog ograničenja. Korisnik garantuje da je sadržaj isključivo njegovo vlasništvo. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih lica, korisnik koji je poslao materijal obavezuje se da nadoknadi N2 svaki oblik štete koja je nastala objavom materijala.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I TAJNOST PODATAKA

N2 može prikupljati izvesne informacije ili lične podatke automatski generisane ili obezbeđene od strane korisnika N2 (u daljem tekstu: podaci o korisnicima). Podaci o korisnicima mogu uključivati i informacije koje se mogu individualno identifikovati u odnosu na određeno lice (IP adresa), kao i zbirne informacije o korisnicima.

N2 poštuje anonimnost i privatnost svojih korisnika.

N2 može prikupljati lične podatke korisnika samo uz njihovu saglasnost. Navedeni podaci će se koristiti u svrhu informisanja korisnika, radi boljeg uvida i razumevanja potreba i zahteva korisnika N2, kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja usluga.

KAKO ČUVAMO I ŠTITIMO VAŠE PODATKE

Ulažemo odgovarajući nivo resursa radi zaštite sigurnosti i poverljivosti podataka o ličnosti.

Nudimo upotrebu softvera za zaštitu komunikacije (poznat pod nazivom „sloj sigurnih utičnica“ ili „SSL“) koji šifrira sve informacije koje unosimo na našu internet prezentaciju pre nego što nam se pošalju. „SSL“ je industrijski standardni protokol šifriranja koji obezbeđuje razumnu zaštićenost informacija od neovlašćenog presretanja.

Takođe pratimo stroge sigurnosne procedure prilikom skladištenja i otkrivanja podataka koje nam pružate, kako bismo sprečili neovlašćeni pristup tim podacima.

Preduzimamo sve razumne i odgovarajuće korake u cilju zaštite vaših ličnih podataka, ali ne možemo garantovati bezbednost podataka koje nam otkrivate putem imejla.

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA

N2 prikuplja podatke o vama na dva načina: direktno (kada nam iste vi dostavite) i automatski (dok koristite veb-sajt).

Prikupljamo samo one lične podatke koje vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo vam pružili ili unapredili usluge. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, imejl adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih vi dostavite.

LIČNI PODACI

Lični podaci koje prikupljamo na našem veb-sajtu mogu da obuhvate informacije koje navedete:

 • popunjavanjem ili korišćenjem bilo kojeg formulara na veb-sajtu (npr. „Kontakt forma“);
 • prilikom registracije za bilten;
 • prilikom komentarisanja vesti;
 • usled zahteva za dodatnim uslugama;
 • prilikom prijavljivanja problema na našem veb-sajtu;
 • druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način.

AUTOMATSKO PRIKUPLJANJE PODATAKA

Automatski, dok koristite veb-sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića (web cookies) i drugih tehnologija za praćenje. Pristupanjem našem veb-sajtu vi se saglašavate da možemo automatski da prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom vašem pristupanja veb-sajtu, dok pretražujete veb-sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:

 • detalje o vašim posetama našem veb-sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na veb-sajtu;
 • informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.

Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. One nam pomažu da poboljšamo veb-sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu, jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja veb-sajta, da sačuvamo informacije o vašim preferencijama, što nam omogućava da veb-sajt prilagodimo vašem interesovanju, da ubrzamo vašu pretragu, da vas prepoznamo kada ponovo posetite veb-sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste veb-sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

GOOGLE ANALITIKA

N2 koristi Google analitiku (Google Analytics), analitičku uslugu na mreži koju pruža korporacija Google Inc. (u daljem tekstu „Google“).

Google analitika koristi kolačiće (web cookies), tekstualne datoteke koje se postavljaju na vaš računar, kao pomoć pri analizi načina na koji korisnici upotrebljavaju veb-sajt. Informacije koje kolačić prikupi u vezi sa vašom upotrebom veb-sajta (uključujući vašu IP adresu) Google prenosi i čuva na serverima u Sjedinjenim Američkim Državama. U slučaju aktivacije skrivanja IP adrese Google skraćuje/skriva poslednji oktet IP adrese za države članice Evropske unije kao i za druge strane u sporazumu o Evropskom ekonomskom prostoru. Samo u izuzetnim slučajevima, puna IP adresa se šalje Google serverima u SAD-u u okviru kojih se skraćuje. U ime dobavljača veb-sajta, Google koristi date informacije za potrebe procene vaše upotrebe veb-sajta, za pripremu izveštaja o aktivnosti na veb-sajtu za operatore veb-sajtova, a dobavljačima veb-sajtova pruža druge usluge u pogledu aktivnosti na veb-sajtu i upotrebe interneta. Google neće dovesti u vezu vašu IP adresu ni sa jednim drugim podatkom u vlasništvu Google-a. Možete da odbijete korišćenje kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja na vašem pregledaču. Međutim, ako to učinite možda nećete moći da koristite sve funkcije ovog veb-sajta.

Za dodatne informacije o kolačićima Google analitike, pogledajte stranice Google-a koje se odnose na pružanje pomoći i politiku zaštite privatnosti: Politika zaštite privatnosti Google-a i  Pomoć Google analitike.

Google je razvio dodatni program za pregledač za Java Script Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko želite da budete isključeni iz Google analitike, možete da preuzmete i instalirate dodatni program za svoj mrežni pregledač. Za dodatne informacije, kliknite ovde.

Verzija od 19. februara 2021. godine